Հաճախ Տրվող Հարցեր

IFP > Հաճախ Տրվող Հարցեր

Ինձ մոտ առաջնային փաստաթղթերը դուրս էր գրում անմիջականորեն գլխավոր հաշվապահը։ Այժմ ես ի՞նքս պետք է դուրս գրեմ դրանք։

Եթե ծագում է առաջնային փաստաթղթերի կազմման անհրաժեշտություն, ապա մենք կարող ենք տրամադրել նման ծառայություն։ Ընկերության տեխնոլոգիաները թույլ են տալիս պատրաստել առաջնային փաստաթուղթը և այն փոխանցել հաճախորդին հարցումը ստանալուց հետո 20 րոպեի ընթացքում։

Ի՞նչ է տեղի ունենալու առաջնային փաստաթղթերի հետ։

Առաջնային փաստաթղթերը մեզ անհրաժեշտ են դրանց ձևակերպման ճշգրտությունը ստուգելու համար։ Փաստաթղթերը կարելի է տրամադրել էլեկտրոնային տեսքով։ Թղթային կրիչները մենք վերցնում ենք սեփական սուրհանդակային ծառայության ուժերով, դրանք բերում էլեկտրոնային տեսքի, արխիվացնում և վերադարձնում տարեկան հաշվետվությունների հանձնումից հետո։

Ինչպե՞ս ես կկարողանամ վերահսկել ձեզ

Դուք ցանկացած պահի կկարողանաք տեսնել մեր աշխատանքի արդյունքներն անմիջականորեն  ArmSoft-ի բազաներում, իսկ եթե դա ձեզ համար դժվար է, ապա մենք բազայից կտրամադրենք ընտրողական տվյալներ ֆայլերի տեսքով (օրինակ՝ գործառնությունների մատյանը)։

Դուք շատ հաճախորդներ ունեք։ Կստանա՞մ արդյոք բավականաչափ ուշադրություն

Ձեզ կամրագրվի անհատական առաջատար հաշվապահ, որը ձեզ կհատկացնի այնքան ուշադրություն, որքան ձեզ անհրաժեշտ է, իսկ երբեմն՝ նաև ավելին։ Բացի այդ, հարցերի լուծմանը կարող է միանալ նաև հաշվապահական հաշվառման բաժնի ղեկավարը։

Որքա՞ն արագ եմ ես ստանալու հարցերի պատասխանները ձեզ հետ աշխատանքի ընթացքում։

Եթե հարցը վերաբերում է ընթացիկ աշխատանքին, ապա հարցի պատասխանը կտրամադրվի առցանց ռեժիմում կամ 1-2 ժամվա ընթացքում։ Իսկ եթե հարցը վերաբերում է օրենսդրության վերլուծությանը, հարկերի օպտիմալացմանը կամ լրացուցիչ հաշվարկների կատարմանը, ապա պատասխանի պատրաստումը կարող է տևել 1-ից 5 օր։ Պատասխանի տրամադրման ժամկետը, հարցումն ստանալիս, անպայման

համաձայնեցվում է հաճախորդի հետ։

Ո՞վ է շփվելու հարկայինի հետ։

Մենք շփվում ենք հարկային ծառայության հետ հարցումներ և պահանջներ ստանալու դեպքում, ուղեկցում ենք գլխավոր տնօրենին ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե այցելությունների ժամանակ և ներկայացնում հաճախորդի շահերը հարկային ստուգումների ժամանակ։