Author: arshavir

IFP > Articles by: arshavir

Ո՞ր տարիքից է կարելի ներգրավել երեխաներին ընտանեկան ձեռնարկատիրությունում          Մենք ուղղեցինք տվյալ հարցադրումը ՊԵԿ և ստացանք ծավալուն պատասխան։

Ե՞րբ է անհրաժեշտ ՀՀ ներկրված, օտարման տարբեր փուլերում գտնվող ապրանքի դրոշմապիտակի առկայությունը։ Դրոշմավորման ընթացակարգի մասին տեղեկատվություն ստանալու համար դիմեցինք ՊԵԿ։ Ներկայացրեցին հետևյալ օրինակները։ Օրինակ 1 ՀՀ ռեզիդենտ…