Փոխտնօրեն

Վաղարշակ Մարգարյան

Վաղարշակ Մարգարյան

Փոխտնօրեն

2005-2007 թվականներին աշխատել է «Լիզին» ԲԲԸ-ում՝ որպես գլխավոր հաշվապահ: 2007 թվականին հիմնադրել է  «Վաղմարգ» ՍՊԸ-ն և հանդիսացել Ընկերության տնօրեն մինչև 2012 թվականը: 2010-2013 թվականներին աշխատել է «Ռ և Վ Կոմֆորտ»  ՍՊԸ-ում՝ որպես գլխավոր հաշվապահ: 2013 թվականից հաջողությամբ իրականացնում է «Այ Էֆ Փի» ՍՊԸ տնօրենի գործառույթները: