Category: Accounting

IFP > government

ՀՀ Կառավարությունը 2021 թվականի սեպտեմբերի 30-ի նիստում հավանություն է տվել անկանխիկ գործառնությունների մասին օրենքի նախագծին: Այդ օրենքի ընդունմամբ պայմանավորված զուգահեռ նախատեսվել են…

Ո՞ր տարիքից է կարելի ներգրավել երեխաներին ընտանեկան ձեռնարկատիրությունում          Մենք ուղղեցինք տվյալ հարցադրումը ՊԵԿ և ստացանք ծավալուն պատասխան։

Ե՞րբ է անհրաժեշտ ՀՀ ներկրված, օտարման տարբեր փուլերում գտնվող ապրանքի դրոշմապիտակի առկայությունը։ Դրոշմավորման ընթացակարգի մասին տեղեկատվություն ստանալու համար դիմեցինք ՊԵԿ։ Ներկայացրեցին հետևյալ օրինակները։ Օրինակ 1 ՀՀ ռեզիդենտ…