Աշխատանք և կարիերա

IFP > Աշխատանք

Աուդիտոր

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈԻԹՅՈՒՆ

Աշխատակիցը պետք է մասնակցի հաշվապահական և աուդիտորական ծառայությունների մատուցման աշխատանքներին:

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պարտականությունները ներառում են ստորև թվարկվածները, սակայն չեն սահմանափակվում դրանցով.

– Ապահովել ներքին և արտաքին հաշվետվությունների ներկայացումը,

– Օգնել ենթականերին/աշխատակիցներին ամենօրյա աշխատանքում,

– Մասնակցել գործընթացների և ընթացակարգերի զարգացմանը և իրականացմանը,

– Վերլուծել և ձևավորել տվյալները պահանջվող ստանդարտներին և ֆորմատներին համապատասխան,

– Աջակցել գործընկերներին աուդիտորական…

Ինտերն

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈԻԹՅՈՒՆ

Աշխատակիցը պետք է մասնակցի հաշվապահական և աուդիտորական ծառայությունների մատուցման աշխատանքներին:

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պարտականությունները ներառում են ստորև թվարկվածները, սակայն չեն սահմանափակվում դրանցով.

– Օգնել աշխատակիցներին ամենօրյա աշխատանքում,

– Մասնակցել գործընթացների և ընթացակարգերի զարգացմանը և իրականացմանը,

– Վերլուծել և ձևավորել տվյալները պահանջվող ստանդարտներին և ֆորմատներին համապատասխան,

– Աջակցել գործընկերներին աուդիտորական հաշվետվությունների պատրաստման գործում,

 

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ, ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

– Տնտեսագիտական…

Հաշվապահի օգնական

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈԻԹՅՈՒՆ

Աշխատակիցը պետք է մասնակցի հաշվապահական և աուդիտորական ծառայությունների մատուցման աշխատանքներին:

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պարտականությունները ներառում են ստորև թվարկվածները, սակայն չեն սահմանափակվում դրանցով.

– Օգնել աշխատակիցներին ամենօրյա աշխատանքում,

– Մասնակցել գործընթացների և ընթացակարգերի զարգացմանը և իրականացմանը,

– Վերլուծել և ձևավորել տվյալները պահանջվող ստանդարտներին և ֆորմատներին համապատասխան,

– Աջակցել գործընկերներին աուդիտորական հաշվետվությունների պատրաստման գործում,

– Մասնակցել աուդիտորական նախագծերին:

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ…

Պրոֆեսիոնալ հաշվապահ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈԻԹՅՈՒՆ

Աշխատակիցը պետք է մասնակցի հաշվապահական և աուդիտորական ծառայությունների մատուցման աշխատանքներին:

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պարտականությունները ներառում են ստորև թվարկվածները, սակայն չեն սահմանափակվում դրանցով.

– Ապահովել ներքին և արտաքին հաշվետվությունների ներկայացումը,

– Օգնել ենթականերին/աշխատակիցներին ամենօրյա աշխատանքում,

– Մասնակցել գործընթացների և ընթացակարգերի զարգացմանը և իրականացմանը,

– Վերլուծել և ձևավորել տվյալները պահանջվող ստանդարտներին և ֆորմատներին համապատասխան,

-…