Ինձ մոտ առաջնային փաստաթղթերը դուրս էր գրում անմիջականորեն գլխավոր հաշվապահը։ Այժմ ես ի՞նքս պետք է դուրս գրեմ դրանք։

IFP > Հաճախ Տրվող Հարցեր > Ինձ մոտ առաջնային փաստաթղթերը դուրս էր գրում անմիջականորեն գլխավոր հաշվապահը։ Այժմ ես ի՞նքս պետք է դուրս գրեմ դրանք։