Դուք շատ հաճախորդներ ունեք։ Կստանա՞մ արդյոք բավականաչափ ուշադրություն

IFP > Հաճախ Տրվող Հարցեր > Դուք շատ հաճախորդներ ունեք։ Կստանա՞մ արդյոք բավականաչափ ուշադրություն